Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü:

Görev Tanımı :

5302 sayılı Yasa ile İl Özel İdaresinin görev alanında sayılan belediye mücavir alan sınırları dışında kalan yerleşme birimlerinin yol yapım, onarım ve bakımının sağlanması için Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü kurulması öngörülmüştür.

Görevleri :

Devlet ve İl yolları ağı dışında kalan köylerin ve ünitesi tescillenmiş diğer yerleşim birimlerinin ulaşımını sağlayan, köy yolları ağında bulunan yollar ile köy içi yollarının tesviye, onarım, greyderli ve malzemeli bakım, stabilize kaplama, asfalt kaplama, sanat yapılarını ve köprülerini, protokollü işleri, Trafik Kanunu ile verilen görevleri yapmak veya yaptırmak, bu maksatla gerekli teknik ve idari işleri yürütmek, köy içi yollarının gerektiğinde beton-kilitli parke kaplamalarını yapmak veya yaptırmak.

Asfaltı yapılmış olan köy yollarının asfalt yamalarını yapmak veya yaptırmak.

Malzeme ocaklarının işletilmesi ve korunmasını sağlamak.

Kardan dolayı kapalı olan köy yollarını ulaşıma açmak veya açtırmak.

Yol ve ulaşımla ilgili İl Özel İdaresi ve KÖYDES programındaki işlerin, keşif (yaklaşık maliyet), ihale, kontrollük, geçici kabul, kesin kabul ve idari işleri yürütmek ve kesin hesaplarını yapmak veya yaptırmak.

Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak.

Birimin hizmet alanı ile ilgili yıllık çalışma programlarını stratejik plan doğrultusunda
hazırlamak.

Birimin faaliyet alanı ile ilgili programlarının yılı içerisinde tamamlanabilmesi için
gerekli denetim ve çalışmaları yapmak.

İlçelerde bulunan bakımevlerinin kontrol ve denetimini yapmak.

Birimle ilgili protokollü işleri yapmak.

Birimin yıllık performans planı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

Amirlerin ve mevzuatın verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

 
Adres: Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı Ana Hizmet Binası Merkez/Adıyaman
Tel: 0(416) 225 04 83-88 Fax: 0(416) 225 04 90