İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü:

Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

5302 Sayılı Yasa ile İl Özel İdaresinin görev alanında sayılan Personelin Atama,Özlük,mevcut binaların Bakım ve Onarımları,Sosyal Tesislerin Sevk ve İdaresi,Seminer,Kurs,Konferans,Eğitim Hizmetleri,Evrak ve Arşiv Hizmetleri,Kamu Konutları,Bina Tesis ve personel güvenliği,Genel Sekreterliğin vereceği benzer ve görevleri yapmaktır.

Teşkilat Yapısı:Amaç ve Hedef:

Teşkilatın ileri seviyede teknolojik imkanlarla daha verimli, şeffaf, erken karar alma ve uygulamak, etkin ve verimli çalışmalar yapması için Hizmet İçi Eğitimlere ağırlık verilmesidir.

 
Adres: Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı Ana Hizmet Binası Merkez/Adıyaman
Tel: 0(416) 225 04 83-88 Fax: 0(416) 225 04 90