Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü:

Görev Tanımı:

5302 sayılı Yasa ile İl Özel İdaresinin görev alanında sayılan köy ve bağlı yerleşme birimlerine yeterli içme suyu temin etmek, bu maksatla hazırlanmış olan projeleri uygulamak, mevcut tesislerin onarım ve ıslah çalışmalarını yürütmek amacıyla Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü kurulması öngörülmüştür.

Alt Birimler :

-İÇME SULARI

-KANALİZASYON

Görevleri:

Köy ve bağlı yerleşme birimleri ile Belediye mücavir alanı dışında kalanaskeri garnizonlara sağlıklı ve yeterli içme suyu temin etmek, bu maksatla, hazırlanmış olan içmesuyu projelerini uygulamak, ikmal edilmiş köy içme suyu tesislerinin bakım-onarım ve işletmesine yardımcı olmak.

Köy ve bağlı yerleşme birimlerinin kanalizasyon ve arıtma proje ve yapım işlerini yapmak, yaptırmak,

İçme suyu tesislerine ait sanat yapılarının tip projelerini yapmak ve yaptırmak,

Mevcut tesislerin onarım ve ıslah çalışmaları için hazırlanmış olan projeleri imkânları nispetinde yapmak, gerektiğinde tesisleri geliştirmek için tedbirler almak ve aldırmak, hizmet götürülen yerleşme birimleri ile ilgili çevre sağlığı hizmet ve düzenlemeleri gerçekleştirmek,

Devlet Kurum ve Müesseseleri ile Kamu tüzel kişileri, Dernekler, Kooperatifler, Kurum ve gerçek kişiler tarafından gelecek içme suyu taleplerini imkânlar ölçüsünde protokol düzenleyerek bedeli mukabili yapmak,

Birimle ilgili protokollü işleri yapmak ve yaptırmak,

Köy ve bağlı yerleşim birimlerinde İl Özel İdaresinin hizmet alanındaki tesislerin enerji ihtiyaçlarını temin etmek,

Köy ve bağlı yerleşim birimlerinin her türlü kanalizasyon şebekesinin bakım ve onarımı ile arıtma tesislerini yapmak.

Birimin yıllık performans planı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

Amirlerin ve mevzuatın verdiği diğer iş ve işlemleri yapmak.2011 YILI SU VE KANAL HİZMETLERİ FAALİYETLERİ- AYRINTILI

2010 YILI SU VE KANAL HİZMETLERİ FAALİYETLERİ- GENEL

2010 YILI SU VE KANAL HİZMETLERİ FAALİYETLERİ- AYRINTILI

 
Adres: Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı Ana Hizmet Binası Merkez/Adıyaman
Tel: 0(416) 225 04 83-88 Fax: 0(416) 225 04 90