TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Tanımı :

5302 sayılı Yasa ile İl Özel İdaresinin görev alanında sayılan alanlardan sulama, hayvan içme suyu, taşkın koruma ve toprak muhafazası için gerekli çalışmaları yürütmek, tarım, veteriner ve orman alanındaki görevlerinin planlanması, geliştirilmesi, desteklenmesi, denetlenmesi ve koordinasyonunun sağlanması için Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün kurulması öngörülmüştür.

Görevleri:

Sulama, hayvan içme suyu, taşkın koruma ve toprak muhafazası için gerekli tesislerin kurulması, ıslahı ve tevsii ile ilgili inşaatları yapmak veya yaptırmak,

Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetindebulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, sakızlık, harnupluk, fundalık, makilik ve taşlı arazilerin ıslahı ve ihyası ile bunların alt yapı tesislerini yapmak veya yaptırmak,

Fidan yetiştirme ve ıslahı hizmetleri konusunda gerekli çalışmaları yapmak.

İl Özel İdaresi görev alanında bulunan arazilerin ıslahı, imarı ve tarıma uygun hale getirilmesi, Ağaçlandırma, erozyonun önlenmesi çalışmalarını planlamak ve bu konuda sivil toplum kuruluşları ile koordineli proje geliştirmek.

Arazi toplulaştırması hizmetlerinin uygulanmasını yapmak veya yaptırmak,

Devlet sulama şebekelerinde arazi tesviyesi, tarla içi drenaj, yüzey tahliye, yol münferit drenaj gibi hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

Hayvansal ve bitkisel hastalık ve zararlıları ile mücadele çalışmalarına katkıda bulunmak.

Orman köylerinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik hizmetleri yürütmek.

Organik tarım konusunda çalışmaların yapılmasına katkı sağlamak.

Tarım Alanlarının Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik ile

Diğer mevzuat çerçevesinde İl Özel İdaresine verilen görevleri yapmak,

Çiftçi eğitim çalışmalarının yapılmasını desteklemek,

Hayvancılığı destekleme çalışmalarının (damızlık gebe düve, suni tohumlamadan doğan buzağı, arıcılık, su ürünleri yetiştiriciliği) ve yem bitkileri destekleme çalışmalarının yapılması ve yürütülmesi,

Birimin yıllık performans planı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

Mevzuatın ve amirlerin verdiği diğer işleri yapmak.

 
Adres: Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı Ana Hizmet Binası Merkez/Adıyaman
Tel: 0(416) 225 04 83-88 Fax: 0(416) 225 04 90