5176 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13/04/2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29.maddesi gereğince, İlimiz Özel İdaresi Etik Komisyonu oluşturulmuştur. 
 
 
ETİKKOMİSYONU
BAŞKAN        Ramazan KARAKUŞ -  Genel Sekreter Yardımcısı
ÜYE                 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü,
ÜYE                Mehmet GÜLMEZ - Müdür,
ÜYE                Hacı ŞİMŞEK -Müdür.
 

MEVZUAT
KANUNLAR
  • 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu
  • 2531 Sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun
  • 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

YÖNETMELİK
  • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

BAŞBAKANLIK GENELGELERİ
  • 2004/27 ; Kamu Görevlileri Etik Kurulu
  • 2005/16 ; Başbakan ve Bakanların Uğurlanma ve Karşılanmaları, Seyahatler ve Hediye Uygulaması
 
 
 
 
Adres: Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı Ana Hizmet Binası Merkez/Adıyaman
Tel: 0(416) 225 04 83-88 Fax: 0(416) 225 04 90